تهران شیخ بهایی شمال،کوچه معصومی پلاک ۴۱ واحد ۱۲

باغ میوه شهریار

باغ پسته سیرجان

باغ پسته رفسنجان

مزرعه پیاز بجنورد

گلخانه نشا شهر بیضاء

گلخانه خیار بجنورد

مزرعه پیاز شوش