تهران شیخ بهایی شمال،کوچه معصومی پلاک ۴۱ واحد ۱۲

INO MAX ENERGIC

توضیحات

نقش ماده غذایی ویژگیهای محصول ویژگیها و فواید این فرمولاسیون
تامین عناصر مرود نیاز برای تغذیه اول فصل و پس از برداشت

عناصر مورد نیاز گیاهان را که باعث بهبود وضعیت کلی تغذیه ای گیاه می شود تامین می کند.

بر:

نقش در باروری گرده

نقل و انتقال قندها در گیاه

سنتز پروتیین

تنظیم فعالیت مریستمی و رشد

تحریک تولید اکسین در گیاه

روی:

سنتز هورمون رشد

بهبود عملکرد آنزیمی

سنتز پروتئین

اینومکس انرژی وضعیت تغذیه ای را بهبود می بخشد.

هم بصورت محلولپاشی و هم خاکی کاربرد دارد.

متابولیسم سلول های گیاهی را فعال می کند. این ترکیب فعالیت فتوسنتزی را در کل گیاه و ظرفیت استفاده ریشه ها از عناصر معدنی را  بهبود می بخشد.

یک محصول کامل  است که مناسب طیف وسیعی از محصولات زراعی و باغی است.

ترکیب تخصصی تغذیه و رشد سیستمهای گیاهی است.

 

ترکیب اسیدی کننده پایه فعال pH است.

باعث نفوذ بهینه و سریع تر عناصر با

چسبندگی بهتر ترکیب با کوتیکول گیاهی می شود.

 

خاصیت بافری دارد و تثبیت کننده pH محلول می باشد.

دارای عامل کلات کننده لینگوسولفونات است.

محتوی عناصر ریز مغذی است.

قابلیت پخش شوندگی دارد.

مقاوم به شست شو بوده و خاصیت چسبندگی دارد.

عناصر موجود در این ترکیب روی سطح برگ به مدت طولانی بصورت محلول باقی مانده  و همچنین دارای مواد افزودنی باخاصیت مرطوب کنندگی می باشد

 

 

دستورالعمل بکارگیری:

برای کسب نتیجه بهتر از آب مناسب استفاده کنید تا به پوشش یکنواختی از محصول دست پیدا کنید .از محلولپاشی در دمای بالا و آفتاب شدید پرهیز شود.

در صورت امکان عصر یا صبح زود اگر دمای هوا در طول روز بیش از 25 درجه سانتیگراد است بکار برده شود. محصولات تحت استرس احتمالا مستعد به سوختگی باشند در این شرایط از دوزهای پایین و در فواصل کوتاه به کار برده می شود.

مخزن تانک را با نیمی از آب پر کرده به آرامی میزان مورد نیاز از محصول را اضافه کرده سپس باقی آب را به ترکیب اضافه نمایید. بعد از محلولپاشی همه تجهیزات تمیز شوند.

 

موارد احتیاط:

سازگاری: همیشه برچسب های محصول را بخوانید و دستورالعمل های سازندگان را برای همه محصولات در همه زمان ها دنبال کنید

 

نکات مهم:

مصرف، دوزها، شرایط و دستورالعملهای ذکر شده در بسته بندی را با توجه به مشخصات محصول و کاربردهای تعیین شده، که توصیه شده است، رعایت کنید.