تهران شیخ بهایی شمال،کوچه معصومی پلاک ۴۱ واحد ۱۲

INO SI-GUARD

توضیحات

منافع زراعی:

نقش ماده غذایی ویژگیهای محصول ویژگیها و فواید این فرمولاسیون
سیلیسیم نقش تغذیه ای و انتی استرسی در گیاهان دارد و کاربرد برگی سیلیسیم درایجاد مقاومت در شرایط استرس می باشد.

سیلیسیم انتقال مواد معدنی را در گیاهان بهینه می سازد.

 

 

 

سیگارد یک ماده مغذی در ترکیب با سیلیس و NPK است.

این ترکیب سه نقش عمده روی گیاهان دارد:

بهینه سازی فعالیت فتوسنتز(N , K)

مدیریت بهتر مصرف آب توسط گیاهان

کاهش اتلاف آب و  افزایش مقاومت به استرس ها (Sio2)

افزایش رشد رویشی و افزایش جذب عناصر غذایی ارزشمند خاکی (P, Sio2)

حلالیت ترکیب 100 % است.

دارای جذب حداکثری از شاخ و برگ بوده و ترکیبی امن برای گیاه می باشد.

برای جذب مواد غذایی در کمتر از 6 ساعت طراحی شده و کارا می باشد.

مواد اولیه این محصول با دقت بسیار انتخاب شده است

بالاترین میزان جذب از طریق برگ می باشد.

 

دستورالعمل بکارگیری:

برای کسب نتیجه بهتر از آب مناسب استفاده کنید تا به پوشش یکنواختی از محصول دست پیدا کنید

از محلولپاشی در دمای بالا و آفتاب شدید پرهیز شود.

در صورت امکان عصر یا صبح زود اگر دمای هوا در طول روز بیش از 25 درجه سانتیگراد است بکار برده شود.

مخزن تانک را با نیمی از آب پر کرده به آرامی میزان مورد نیاز از محصول را اضافه کرده سپس باقی آب را به ترکیب اضافه نمایید. بعد از محلولپاشی همه تجهیزات تمیز شوند.

 

 

موارد احتیاط:

سازگاری: همیشه برچسب های محصول را بخوانید و دستورالعمل های سازندگان را برای همه محصولات در همه زمان ها دنبال کنید

 

نکات مهم:

مصرف، دوزها، شرایط و دستورالعملهای ذکر شده در بسته بندی را با توجه به مشخصات محصول و کاربردهای تعیین شده، که توصیه شده است، رعایت کنید.